Na czym polega pomoc psychologiczna w procesie sądowym?

Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka. Jego emocjonalne skutki można jednak zminimalizować mimo długotrwałych, bezdusznych i zrutynizowanych procedur sądowych, które czasami naruszają poczucie godności małżonków, a niekiedy ich tej godności pozbawiają. Warunkiem ograniczenia psychologicznych skutków konfliktu rozwodowego jest podnoszenie kompetencji osobistych w zakresie komunikacji oraz pogłębianie wglądu w siebie poprzez rozwijanie umiejętność rozpoznawania doznawanych przeżyć i źródeł motywów własnego postępowania. W celu optymalizacji procesu rozwodowego niezbędne jest również przyjęcie określonej taktyki procesowej uwzględniającej zarówno prawne, jak i nie mniej ważne, psychologiczne aspekty sytuacji.W tej drugiej kwestii oferuję Państwu pomoc dysponując bogatym doświadczeniem sądowym i wiedzą na temat praktyki rozwodowej.

Korzystając z moich usług otrzymacie Państwo możliwość:

  • pomocy w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych związanych z rozwodem
  • udziału w mediacjach rozwodowych i przedrozwodowych
  • uzyskania psychologicznego przygotowania do procesu sądowego
  • wypracowania skutecznych taktyk sądowych
  • przeanalizowania sytuacji psychologicznej rodziny i przedstawienia jej wyników w pismach procesowych, jak również pomoc w ich sporządzaniu
  • konsultacji w przygotowaniu dziecka do rozwodu
  • negocjacji w kwestiach udziału małżonków w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych po rozwodzie
  • konsultacji dotyczących kontaktów dziecka z rodzicem, który nie pełni nad nim bezpośredniej pieczy
  • opracowania tzw. planu wychowawczego
  • uczestniczenia w psychokorekcyjnych zajęciach grupowych dla osób zmagających się z emocjonalnymi skutkami rozwodu i doświadczającymi problemów wychowawczych z dziećmi.

zapraszam,

Janusz Strycharz